Sunday, 16 June 2024
POLITICS NEWS

คนไทยช้ำ!! ค่าไฟแพงต้อนรับปีใหม่ ก้าวไกล จี้ รัฐต้องเร่งแก้ไข

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่รัฐสภา วรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงข่าวกรณีค่าไฟแพง หลังจากรัฐบาลมีมติขึ้นค่าไฟ โดยให้คงค่าไฟเฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ส่วนผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นรวมถึงประชาชนที่ใช้ไฟเกิน 500 หน่วย/เดือน จะต้องเจอค่าไฟที่แพงขึ้น 1 บาท/หน่วย จากเดิม 4.72 บาท/หน่วย เพิ่มเป็น 5.7 บาท/หน่วย เริ่มต้นเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

วรภพ กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ของคนไทยไม่ควรเป็นค่าไฟที่แพงขึ้น ตนเคยท้วงติงรัฐบาลหลายครั้ง ว่าต้นตอเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง มีโรงไฟฟ้ามากเกินความจำเป็น เพราะรัฐบาลอนุญาตให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้ามากเกินไป ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟให้กลุ่มทุนเหล่านี้ผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2,400 ล้านบาท/เดือน ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งเจรจากับเอกชน ให้ลดค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) โดยอาจแลกกับการขยายสัญญาออกไป ทำให้ในอนาคตไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงในการเจรจาเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

วรภพกล่าวว่า ประเด็นที่สอง คือการเปลี่ยนนโยบายก๊าซธรรมชาติ เพราะปัจจุบันรัฐบาลอนุญาตให้กลุ่มทุนพลังงานเอาก๊าซราคาถูกไปขายเป็นกำไรของกลุ่มทุนตัวเอง โดยก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย หากแปลงเป็นค่าไฟฟ้า มีต้นทุนเพียง 2 บาท/หน่วย และปัจจุบันมีการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 2,600 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศ แต่รัฐบาลกลับอนุญาตให้กลุ่มทุน ปตท. นำก๊าซธรรมชาติที่มีราคาถูกนี้ ไปขายให้อุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงและขายให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในเครือก่อนถูกนำมาใช้เป็นพลังงานให้ประชาชน

'พิมพ์รพี' ย้ำจุดยืน! ปกป้องเยาวชน-กลุ่มเปราะบาง สนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์ไม่สนับสนุนกัญชาเสรี

วันที่ 14 ธ.ค.65 ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายถึงการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง (ฉบับที่...) พ.ศ.... ว่า จากการลงพื้นที่ที่ดูแลอยู่ทั้ง อ.คลองท่อม อ.ลำทับ และ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ มีประชาชนที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและมุสลิม กว่า 30 แห่ง ทั้งมัสยิด โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร ทุกคนมีปัญหาอยู่ 2 ประการ ความกังวลทางด้านเศรษฐกิจที่มีลต่อชีวิตตัวเอง และ ความกังวลต่อสิ่งเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเสพติดที่มีผลต่อเยาวชน สตรีมีครรภ์ และผู้เปราะบาง ตนไม่เห็นด้วยที่ตัดคำว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี และกลุ่มบุคคลเสี่ยงอื่นออกไป ซึ่งอาจจะให้ความหมายได้ว่า เป็นการครอบคลุมถึงทุกคนแต่ประชาชนทุกคนไม่ได้เกิดมาเท่าเทียมกัน จึงอาจจะต้องเพิ่มเติมคำว่า เช่น เยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้รับการปกป้องจากกัญชา

โดยหากอ้างอิงข้อมูล จากแถลงการณ์จุดยืนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์จุดยืนปกป้องเยาวชนจากกัญชา 5 ข้อ คือ

1.) เด็กที่อายุน้อยกว่า 20 ปีไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชา เนื่องจากสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่
2.) ให้มีการประชาสัมพันธ์กับประชาชนเรื่องโทษของการใช้กัญชากับสมองเด็ก
3.) ให้มีมาตรการ ควบคุม การผลิต และขายอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาผสม
4.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ควบคุมไม่ให้มีการจงใจออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
5.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ ติดตามผลกระทบของกัญชาต่อเด็กอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

รัฐบาล หวัง ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่-สงกรานต์ 66 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เร่งปรับพฤติกรรม-ใช้มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง 5 ด้าน

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดทำโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2566 โดยจะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเข้มข้น เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับแผนบูรณาการฯ มีเป้าหมายทั้งระดับภาพรวมของประเทศ หน่วยงาน และพื้นที่ ซึ่งทุกระดับจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) จะต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และจำนวนผู้เสียชีวิตในพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

สำหรับแนวทางการดำเนินงานตามแผนบูรณาการฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนเทศกาลจะมาถึง จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชื่อการรณรงค์“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการเตรียมความพร้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ ซึ่งเทศกาลปีใหม่จะเริ่มรณรงค์ระหว่าง 1-21 ธ.ค. 65 ส่วนเทศกาลสงกรานต์ 1 มี.ค.-3 เม.ย. 66 และช่วงดำเนินงานตามมาตรการ ปีใหม่ดำเนินการระหว่าง 22 ธ.ค. 65-11 ม.ค. 66 สงกรานต์ ระหว่าง 4-24 เม.ย. 66

‘จุฑาพร’ โว พท. พร้อมยกระดับประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใช้บัตรปชช.ใบเดียว เข้ารักษาได้ทุกที่ทั่วประเทศ

จุฑาพร ชี้ หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล พร้อมยกระดับประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาท รักษาทุกโรค ตรวจสุขภาพเชิงรุก เปลี่ยนประเทศด้วยเทคโนโลยี บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกสถานพยาบาล ประชาชนคุณภาพชีวิตดีขึ้น

จุฑาพร เกตุราทร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต บางรัก สาทร ปทุมวัน และ โฆษกคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่คุณแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และประธานด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม พรรคเพื่อไทย ได้ประกาศนโยบายของพรรคเพื่อไทยหลายด้าน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ ทางด้านการบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชน ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมาก ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในแต่ละวัน

พรรคเพื่อไทยพร้อมยกระดับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค มีบริการสาธารณสุขเชิงรุก อาทิ เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีในเด็กหญิงอายุ 9 -11 ปี เป็นวัยที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด และฉีดวัคซีนให้ผู้หญิงที่ยังไม่ติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV : Human Papilloma Virus) อีกทั้งยังจะมีการตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบ-ซี ซึ่งโรคดังกล่าวจะเป็นการป้องกันมะเร็งตับที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็งในผู้ชาย ซึ่งปัจจุบันวัคซีนมะเร็งปากมดลูก มีราคาที่ค่อนข้างสูงมาก การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนั้น สามารถป้องกันมะเร็งได้หลายชนิด นอกจากนี้ ยังควรรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน HPV ในผู้ชายด้วย เพราะผู้ชาย และเพศทางเลือกเองก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส และก่อให้เกิดมะเร็งชนิดอื่น ๆ ได้เหมือนกัน

“เลิศศักดิ์” ตอกย้ำ “เพื่อไทย” เน้นเรื่องการกระจายอำนาจ เลือกตั้งผู้ว่าฯ จังหวัดที่พร้อม อีกทั้งกระจายรายได้ให้ท้องถิ่น

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย และคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผลสะทือนจาการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณแพรทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และประธานพรรคเพื่อไทย ภายใต้สโลแกนใหม่ 'คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน' ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท และเงินเดือนปริญญาตรี 25000 บาท ต่อมาผู้บริหารของพรรคหลายท่านได้ชี้แจงเหตุผลยืนยันความมั่นใจว่าทุกนโยบายเกิดขึ้นได้จริงภายในปี 2570 ไปแล้วนั้น

จากความล้มเหลวของการบริหารประเทศตลอดระยะเวลา 8 ปีต่อเนื่องของรัฐบาลคสช และรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ ประยุทธ์ มีปัญหาทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เศรษฐกิจ 8 ปี ที่โตเฉลี่ยเพียงแค่ 1% กว่า ขณะที่ในสิ้นปี 2565 ธนาคารโลกคาดว่า จีดีพีของไทยจะอยู่ที่ 3.1% ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็เผชิญกับวิกฤตการโควิดเช่นเดียวกับไทยกลับจะเติบโตสูงถึง 7.2% ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ และความมั่งคั่งที่ถ่างกว้างขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ จากที่คนไทยสัดส่วนกว่า 31% อยู่ในภาคการเกษตร และในด้านโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยได้วิเคาะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และมองเห็นโอกาสจากจุดแข็งของประเทศไทยที่ยังคงแข็งแกร่งไม่เป็นรองใครในภูมิภาค

ทั้งด้านการเกษตร การเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม และการท่องเที่ยว พรรคเพื่อไทยมีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หากได้เป็นรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ประกาศไว้จึงมั่นใจว่าจีดีพีจะต้องเติบโตปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ทุกปีต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ยืนยันว่าค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทในอนาคตนั้นจะเกิดขึ้นได้แน่นอน

"รมต.ธนกร" เผย "บิ๊กตู่" สั่งโฟกัส ช่วยประชาชนเป็นหลัก ใช้เวลาที่รัฐบาลมีอย่างเต็มที่ ย้ำ อนาคตทางการเมือง "ผมอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์"

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.65 ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้ตนเองลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ในช่วงที่ผ่านมาพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ถึงปัญหาและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยขอชื่นชมหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานพื้นที่ นักการเมืองทุกสังกัด ที่ร่วมมือกันในการดูแลประชาชน จนสามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ซึ่งภายหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

นายธนกร ให้สัมภาษณ์ ถึงความชัดเจนทางการเมือง ว่า ตอนนี้ยังคงมีเวลาอยู่ซึ่งในส่วนของการเลือกตั้งก็ว่ากันไป แต่อยากให้โฟกัสไปในเรื่องของการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้เน้นย้ำในเรื่องดังกล่าวเป็นสำคัญ ตนเองยังเป็นคงเป็น ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐอยู่ และตนเองทำงานกับพล.อ.ประยุทธ์ มาโดยตลอดไม่เคยไปไหน และขอย้ำชัด ๆ ว่า ผมอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

“สมบูรณ์” ชื่นชมนโยบายสร้างความเป็นธรรมของ “พีระพันธุ์” เดินหน้าสมัครเป็นสมาชิก รทสช. พร้อมลง ส.ส.เขต 4 จ.ตรัง

“สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล” อดีต ส.ส.ตรัง 4 สมัย ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุประทับใจนโยบายสร้างความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชนของ “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” หัวหน้าพรรคฯ ที่เคยร่วมงานกันสมัยเป็น กรรมาธิการ ปปช.ในสภาฯ ทั้งชื่นชม “เอกนัฎ พร้อมพันธุ์” เลขาฯ พรรคที่เป็นคนหนุ่มไฟแรง จึงหวังมาช่วยสร้างพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนต้องการ มั่นใจจะยังได้รับความไว้วางใจจากคนตรังให้เป็นตัวแทนในสภาฯ อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ทำการพรรคพรรครวมไทยสร้างชาติ ซ.อารีย์ 5 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร และ อดีต ส.ส.ตรัง เดินทางสมัครเป็นสมาชิกพรรค โดยเมื่อมาถึงนายสมบูรณ์ได้เขียนใบสมัครต่อหน้านายทะเบียน และดำเนินการตามขั้นตอนของพรรคก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ ว่า ตนได้ลาออกจากพรรคเก่าเมื่อวานนี้ และคิดว่าชีวิตทางการเมืองจะต้องเดินไปข้างหน้า วันนี้ถือเป็นวันฤกษ์ดีจึงได้เดินทางสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยมีแนวคิดว่าการทำงานในที่ที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและคิดว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ทำให้ตนทำงานได้อย่างมีความสุขจึงตัดสินใจที่จะมาร่วมงานกับพรรคเพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาว จ.ตรัง อีกครั้ง

สหภาพแรงงานโตโยต้า สนับสนุนนโยบายค่าแรง 600 บ. ของเพื่อไทย ชี้ เพียงพอค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้า พร้อมด้วยสมาชิกผู้ใช้แรงงาน ร่วมให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ประกาศวิสัยทัศน์ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท และเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาท ภายในปี 2570 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายสุธรรม แสงประทุม  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานและนโยบายของพรรคเพื่อไทย นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานและนโยบายของพรรคเพื่อไทย นายอรรถชัย อนันเมฆ คณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานและนโยบายของพรรคเพื่อไทย ให้การต้อนรับ

ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้า กล่าวว่า ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนได้ หลังจากที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย ได้ประกาศวิสัยทัศน์ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 600 บาท และเงินเดือนผู้จบการปริญญาตรีจบใหม่ที่ 25,000 บาท ภายในปี 2570 ภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้ว ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องแรงงานไทยในหลากหลายองค์กร พบว่าพี่น้องแรงงานไทยต้องการให้ปรับค่าแรงให้มีความสมดุลกับค่าครองชีพ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตได้โดยปกติ สามารถดูแลครอบครัวได้ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ไม่ได้เกินเลยกำลังของนายจ้าง หรือผู้ประกอบการ และพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล พี่น้องชาวแรงงานมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ธุรกิจต้องมีกำไรจึงจะทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ ภาครัฐเอง ซึ่งเป็นส่วนกลางในการนำเสนอนโยบายที่ดีก็จะมีมาตรการรองรับด้วย จึงขอให้กำลังใจคณะทำงานด้านนโยบายของพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทยในการผลักดันนโยบายนี้เมื่อสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ส่วนการที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความห่วงใยว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจทำให้โรงงานต้องย้ายฐานการผลิต และไม่จูงใจนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามานั้น ดร.ปิยรัชต์ กล่าวว่า หากมองในทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ในขณะนั้นทุกภาคธุรกิจสามารถปรับตัวได้ ส่วนหนึ่งคือเพราะนโยบายภาครัฐ มีความสอดรับสนับสนุนกัน ทำให้ภาคธุรกิจเดินต่อไปได้ จนสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับตลาดในประเทศและตลาดเพื่อการส่งออก เพราะต้นทุนค่าแรงคิดเป็นต้นทุนทางธุรกิจอยู่ที่ 10% เท่านั้น  หากคุณภาพชีวิตของลูกจ้างปรับตัวดีขึ้นเพราะค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เป็นการมองในเชิงเดี่ยว แต่หากมองในเชิงมหภาค การปรับขึ้นค่าแรงจะช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจได้หลายรอบ เศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง

ศิริภา ซัด!! หลังใช้ "กัญชาเสรี" ต่อเนื่อง ทำเยาวชน IQ ลด จี้ให้พรรคการเมืองทบทวนนโยบาย

9 ธ.ค.2565 นางสาวศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนต่อจุดยืนการสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์ และเศรษฐกิจเพื่อการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและกัญชาเสรีมาโดยตลอด ในวันนี้เราเห็นทั้ง บาร์ และคาเฟ่กัญชาให้บริการ ผลิตภัณฑ์กัญชาและช่อดอกกัญชา เพื่อใช้สูบและเสพกันทั่วประเทศ แม้จะมี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 11 พ.ย. 2565 ที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 แล้วก็ตาม แต่เยาวชนของเราก็ยังสามารถเข้าถึงช่อดอกกัญชาในท้องตลาด ส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการระยะยาวของเยาวชนอยู่

‘บิ๊กตู่’ หารือ ลอร์ดโพลแห่งเบย์สวอเตอร์ ชื่นชมพลวัตในความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักร พร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ธ.ค. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ลอร์ดโพลแห่งเบย์สวอเตอร์ (Lord Powell of Bayswater KCMG) สมาชิกสภาขุนนางสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบหารือกับลอร์ดโพลแห่งเบย์สวอเตอร์ ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนเก่าที่มีความใกล้ชิด ได้พบหารือร่วมกันในหลายโอกาส พร้อมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรที่แน่นแฟ้นและยาวนาน โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการหารือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมพลวัตในความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักร พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งทรงเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย


TRENDING
© Copyright 2022, All rights reserved. South Time Thailand
Take Me Top